menu Menu


Optyczny Analizator Regeneracji Walców OFT

Firma Fundiciones Balaguer zaprezentowała swój najnowszy wynalazek - Optyczny Analizator Regeneracji Walców OFT. Dzięki zastosowaniu tego urządzenia pomiarowego będzie można określić stopień zużycia rowków, jak również dokonać oceny jakości rowkowania i zgodności z parametrami technologicznymi. OFT będzie dostępny tylko i wyłącznie w zakładach Fundiciones Balaguer od maja 2016 r.

Optyczny Analizator Regeneracji Walców OFT

Brak informacji !
OK
zamknij